Gedea på prestigefylld lista

Labiotech är en av de mest inflytelserika nyhetskanalerna inom europeisk biotech. Gedea Biotech är det enda svenska bolaget på Labiotechs årliga lista "The 21 European Biotech Companies to Watch in 2021". Labiotech har skrivit om Gedea vid flera tillfällen för att  vi utvecklar en behandling mot bakteriell vaginos som förebygger återfall och för att behandlingen är antibiotikafri. 

 

Gedea Biotechs kliniska studie NEFERTITI godkänd av brittiska läkemedels- och hälsovårdsmyndigheten - antibiotikafri behandling för kvinnor med bakteriell vaginos

Lund, Sverige, 27 oktober 2020. Gedea Biotech, tillkännagav idag att man har fått godkännande från den brittiska läkemedels- och hälsovårdsmyndigheten (MHRA) att starta NEFERTITI, en klinisk prövning av företagets huvudprodukt, pHyph, en vaginal tablett för behandling av bakteriell vaginos. Studien är randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad och syftar till att bekräfta säkerhet och effekt av pHyph. Studien koordineras av Nottingham University NHS Hospitals Trust i Storbritannien. 

Bakteriell vaginos är en vaginal infektion med en prevalens av 10-30 % hos vuxna kvinnor. Infektionen orsakar besvärliga symptom som påverkar den dagliga livssituationen på många sätt. NEFERTITI-studien planeras att starta i oktober 20200. I studien inkluderas 150 kvinnor som är över 18 år och har bakteriell vaginos som diagnostiserats enligt Amsels* kriterier.  Det primära målet är att utvärdera klinisk effekt av pHyph. I en mindre studie som rapporterades tidigare i år botades 82% av kvinnorna kliniskt efter 7 dagars behandling med pHyph, definierat som frånvaro av alla Amsel kriterier. Denna behandlingstid motsvarar nuvarande standardbehandling med antibiotika. Efter den första behandlingsperioden (dag 0-7) i NEFTERTITI-studien kommer patienterna som blivit botade att bli randomiserade till förebyggande behandling med en vaginaltablett i veckan av pHyph eller placebo, under fyra månader. Uppföljningsperioden kommer att ge viktiga data beträffande pHyphs prevention av återkommande infektioner.

"Jag är mycket glad över förtroendet att leda NEFERTITI studien som Chief Investigator", kommenterade Dr Kate Walker, Clinical Associate Professor in Obstetrics, University of Nottingham. "Bakteriell vaginos är en mycket vanlig vaginal infektion, som påverkar mellan en och två av 10 kvinnor och som orsakas av ökad tillväxt av ohälsosamma bakterier i slidan. Dagens standardbehandling med antibiotika fungerar utmärkt på kort sikt, men återfall är vanligt förekommande. Detta leder till att kvinnor behöver behandlas med flera kurser av antibiotika, något som bidrar till det globala problemet med antibiotikaresistens.  En antibiotikafri behandling som botar kvinnor och förhindrar återfall skulle vara ett stort steg framåt. Det är därför jag är så entusiastisk över NEFERTITI-prövningen eftersom vi kan ha hittat en sådan ny behandling. Det är mycket viktigt att genomföra studien på ett noggrant sätt och att kontrollera att behandlingen både är effektiv och acceptabel för kvinnor."

Annette Säfholm, Gedea Biotechs VD kommenterar: "Denna större studie kommer att vara avgörande för att visa att pHyph erbjuder ett effektivt och långvarigt behandlingsalternativ till antibiotika."

*Diagnos av bakteriell vaginos enligt Amsel kriterierna är minst tre av följande kriterier – tunn vit homogen flytning, förekomst av “clue cells” vid mikroskopi, pH i vaginalsekret över 4,5 och "fiskliknande" lukt.

 

Gedea Biotech får ISO 13485: 2016-certifiering, som förberedelse inför CE-märkning och lansering av antibiotikafri behandling av bakteriell vaginos

PRESSMEDDELANDE 

 

Lund, Sverige, 7 april, 2020. Gedea Biotech, ett innovativt företag inom kvinnohälsa har certifierats i enlighet med ISO 13485: 2016 (Medicintekniska produkter - Kvalitetsstyrningssystem – Regulatoriska krav). Certifieringen omfattar design, utveckling, marknadsföring, distribution och produktion av vaginaltabletter avsedda för antibiotikafri behandling av bakteriell vaginos. Certifieringen har utfärdats av TÜV SÜD, ett ackrediterat anmält organ (Notified body).

ISO-certifiering är en förutsättning för att företag ska kunna få produkter CE-märkta och är därför ett mycket viktigt steg mot CE-märkning av Gedeas vaginaltablett pHyph.  ISO-certifieringen visar att Gedea har ett kvalitetsledningssystem som lever upp till de högt ställda kraven inom medicinsk teknik.

Annette Säfholm, Gedea Biotechs VD kommenterar: ”Jag är mycket glad över att vi nu har nått denna viktiga milstolpe enligt plan. Certifieringen är ett stort steg framåt mot CE-märkning och lansering av vår vaginaltablett, pHyph för behandling av bakteriell vaginos. Gedea planerar att ansöka om CE-märkning av pHyph enligt MDR under 2020. ”

Det finns för närvarande en märkbar brist på anmälda organ som är ackrediterade för den nya EU-förordningen MDR (Medical Devices Regulation). Många medicinteknikföretag kämpar med att få sina produkter godkända i tid. Gedea valde att arbeta med Tüv Süd för mer än två år sedan, eftersom Tüv Süd var ett av de första anmälda organen som blev ackrediterat att arbeta enligt MDR.

 

82% blev kliniskt friska i antibiotikafri behandlingsstudie hos kvinnor med bakteriell vaginos

Lund, Sverige, 10 mars 2020. Gedea Biotech, ett innovativt företag inom kvinnohälsa, rapporterar idag resultat från en klinisk studie med deras första produkt pHyph; en vaginaltablett för lokal behandling av bakteriell vaginos (BV). I studien som var en öppen, enarmad, multicenterstudie botades 82% av kvinnorna kliniskt efter 7 dagars behandling. Behandlingseffekten motsvarar befintlig antibiotikabaserad behandling. Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste vaginala infektionen med en prevalens på 10–29% i hela den kvinnliga befolkningen och ses hos upp till 50% hos gravida kvinnor (1,2,3). Symtomen på BV inkluderar en vaginal flytning, en fiskaktig lukt och ibland en brännande smärta. Det kan påverka och begränsa många delar av det dagliga livet. Gedea vill dock påpeka att även om dessa fynd är mycket lovande, behövs ytterligare studier för att bekräfta resultaten. Större studier inklusive uppföljning av återinsjuknande planeras.

 

Vaginaltabletten, pHyph, verkar genom att återställa patientens pH till sin normala nivå pH 4,0 - 4,5, vilket är optimalt för de skyddande laktobacillerna. pHyph bryter också ned biofilmen som bildas vid bakteriell vaginos där de infektiösa bakterierna börjar frodas. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph har en väl dokumenterad säkerhetsprofil och är redan godkänd som livsmedelstillsats.

 

pHyph-studien* inkluderade totalt 24 patienter som var och en uppfyllde minst tre av de fyra Amsel-kriterierna - en tunn vitgul homogen flytning; clue cells vid mikroskopi; ett pH i vaginalsekret > 4,5 och frisättning av en fiskliknande lukt vid tillsats av kaliumhydroxid. Patienterna behandlades med pHyph under en vecka och primära end points var den kliniska utläkningen vid dag 7 såväl som säkerhets- och tolerabilitetsdata. Patienterna var 18-49 år och medianåldern var 33. I den fullständiga analysuppsättningen (FAS, n = 22) blev totalt 18 kvinnor (82%) kliniskt friska, definierat som frånvaro av alla tre Amsel-kriterierna. Antalet återinsjuknanden till och med dag 35 var mycket lågt. Det fullständiga resultatet presenteras vid European Spontanous Pre Term Birth Conference i Haarlem, Nederländerna den 13-15 maj.

 

 ”Bakteriell vaginos är ett vanligt problem, och nuvarande behandling såsom antibiotika är inte alltid effektiv. Det finns behov av nya, effektiva behandlingar som inte involverar antibiotika. Resultaten av studien är lovande och kan leda till ett nytt behandlingsalternativ. ”, säger Dr Monika Cardell, överläkare vid Obstetrik och Gynekologi, Skånes universitetssjukhus, Lund. Dr. Monika Cardell är också huvudprövare för den kliniska studien.

 

 Annette Säfholm, VD på Gedea Biotech kommenterar: "De här resultaten för pHyph är verkligen mycket lovande och visar en effektivitet motsvarande den för antibiotika vid behandling av bakteriell vaginos. Behandlingseffekten och återfallstalen stärker vår tilltro till att fortsätta vårt kliniska program och bekräfta resultaten i kommande studier. ”

 

* Detaljer för den kliniska prövningen finns HÄR

 

Internationella kvinnodagen 2020

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2020 vill Gedea framhålla UN Womens tema som heter Generation Equality. Det är en generation som inte accepterar ett olika förutsättningar för män och kvinnor. Gedea har Jämställdhet som ett av våra hållbarhetsmål och vi bidrar till jämställdhet eftersom kvinnors och flickors medverkan i samhället underlättas av god hälsa. 

Läs gärna mer om UN Women här

Gedea i media 2019

Under 2019 fick Gedea mycket uppmärksamhet i media och vi började nå ut internationellt. Vi har haft publicitet i Rapidus, BioStock, Life Science Sweden, Läkemedelsmarknaden med flera svenska medier. Amerikanska BioSpace skrev inte mindre än tre notiser om Gedea under året och vi är riktigt glada för att de har oss "på radarn".

Här finns ett urval av notiser om Gedea:

BioSpace 13 december, 2019 läs
BioSpace 26 december, 2019 läs
BioStock 19 december, 2019 läs

From BioSpace Dec 13, 2019:

BioSpaceGedea Biotech – Gedea Biotech received €3 million from the EU program Fast Track to Innovation to fund completion of the clinical trial program and preparation work for market introduction of the company’s antibiotic-free treatment for vaginal infections. Vaginal infections are a common problem and current treatments such as antibiotics are not always effective. Collaboration partners for the work are the CRO company Link Medical from Norway with whom Gedea Biotech has a long-standing relationship and the University of Nottingham Hospitals, home to the lead clinic for the work.

God Jul!

Gedea önskar God Jul!

Under 2019 har vi genomfört två kliniska studier, utvecklat kvalitetssystemet, flyttat in i nya lokaler, fått anslag från SweLife och som en fantastisk avslutning på året kunde vi berätta att EU:s Horizon 2020-rpogram beviljat oss 3 miljoner euro i stöd.

Tack för alla goda samarbeten! Vi ser fram emot 2020 tillsammans!

Gedea Biotech får 3 miljoner euro från EU:s Horizon 2020 för att utveckla antibiotikafri behandling mot vaginala infektioner

Gedea Biotech meddelade idag att företaget fått 3 miljoner euro från EU-programmet Fast Track to Innovation (FTI), en del av Horizon 2020-programmet. Bidraget kommer att finansiera slutförandet av det kliniska prövningsprogrammet och förberedelser för marknadsintroduktion av företagets antibiotikafria behandling av vaginala infektioner. Partners i programmet är Link Medical Research i Norge och Nottingham University Hospitals i Storbritannien.

Vaginala infektioner är ett vanligt problem och nuvarande behandlingar såsom antibiotika är inte alltid effektiva. FTI motiverar stödet till Gedea utifrån ett stort medicinskt behov samt möjligheten att hitta ett alternativ till antibiotika som används idag. Flera bakteriestammar och svampar är redan resistenta mot nuvarande behandlingar och fler behandlingsalternativ behövs.
Annette Säfholm, VD på Gedea Biotech, kommenterar:
”Vi tror att vår nya behandling, som redan har visat lovande resultat i en nyligen avslutad klinisk studie på patienter med bakteriell vaginos, kommer att gynna såväl patienter som hälso- och sjukvården. Vi är därför glada över att ha fått denna finansiering som möjliggör tidigare lansering än som annars skulle vara fallet. Vi ser fram emot att, tillsammans med våra partners i Norge och Storbritannien, inleda arbetet med vår nästa kliniska prövning i Europa och vi förväntar oss kunna lansera vår första produkt, som behandlar och förhindrar bakteriell vaginos 2021.”


Samarbetspartners för arbetet är CRO-företaget Link Medical från Norge som Gedea Biotech samarbetet med tidigare och University of Nottingham Hospitals, där kliniken som leder prövningen verkar.

För ytterligare information kontaktaDen här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., CEO. 

EU emblem HR


This project has received funding from the  European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme  under grant agreement No 878775

Antibiotic Awareness Week 2019

Gedea sprider budskapet från WHO:s kampanj Antibiotic Awareness Week 2019 (Medvetenhet om antibiotika 2019). 

Användningen av antibiotika måste förändras i världen. Även om nya läkemedel utvecklas kommer antibiotikaresistens att förbli ett stort hot. Det räcker inte att ändra läkemedelsanvändningen, spridningen av infektioner måste också minskas genom vaccination, handhygien, säkert sex och bra livsmedelshygien.

Läs gärna mer om antibiotikaresistens här

Gedea i Lunds Universitets Magasin

Lunds Universitets Magasin, LUM skriver i en artikel om innovationsprogrammet SweLife som koordineras från Lund. Företag som är innovativa och som samverkar med andra sektorer kan söka- och få- innovationsmedel från programmet. Gedea lyfts fram som ett företag som har lyckats bra med sitt projekt och med samverkan. Gedea har sökt och fått anslag från SweLife vid två tillfällen, det senaste under våren 2019.  

Läs hela artikeln här

Samtliga patienter behandlade i proof-of-concept studie bakteriell vaginos

Alla patienter färdigbehandlade med pHyph i Gedea Biotechs proof of concept-studie vid bakteriell vaginos

Lund, 31 oktober 2019. Gedea Biotech, ett innovativt företag inom kvinnohälsa rapporterar idag att alla 24 patienter i en klinisk proof of concept-studie färdigbehandlats med deras produkt, pHyph, en vaginaltablett för behandling av bakteriell vaginos. Resultaten från den öppna, enarmade, multicenterstudien är lovande beträffande klinisk effekt, tolerabilitet och säkerhet. Slutresultaten från studien förväntas vara klara i slutet av året.

I samband med bakteriell vaginos bildas en biofilm under vilken de infektiösa bakterierna börjar utvecklas. Vaginaltabletten pHyphverkar genom att bryta ned denna biofilm vilket leder till att patientens pH återställs till sin normala nivå av pH 4,0 - 4,5. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph är väl dokumenterad och är redan godkänd som livsmedelstillsats.

”- Bakteriell vaginos är ett vanligt problem, och nuvarande behandling såsom antibiotika är inte alltid effektiv. Det finns behov av nya, effektiva behandlingar som inte involverar antibiotika. Resultaten av studien är lovande och kan leda till ett nytt behandlingsalternativ. ”, säger Dr Monika Cardell, överläkare vid Obstetrik och Gynekologi, Lunds universitetssjukhus. Dr. Monika Cardell är också huvudprövare för den kliniska studien.

Annette Säfholm, VD på Gedea Biotech kommenterar: ”Vi är glada att redan kunna rapportera att vi ser lovande resultat när det gäller effektiviteten av behandlingen, som vi har skyddat med ett användarpatent, för bakteriell vaginos. Behandlingen är avsedd att vara botande och dessutom visar studien att tolerabiliteten och säkerheten båda var utmärkta. Vi ser fram emot att analysera och rapportera de fullständiga resultaten senare i år.”

Detaljer om den kliniska prövningen med 24 patienter på två kliniker i Sverige kan hittas här

För ytterligare information kontakta:
Annette Säfholm, VD Gedea Biotech
Tel: 0708 - 91 86 81
Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i reproduktiv ålder och orsakas av ökad tillväxt av bakterier som i sin tur leder till en obalans bland de naturligt förekommande bakterierna i vaginan. Tillståndet behandlas med antibiotika och / eller antiseptiska medel. Återkommande bakteriell vaginos är vanligt.

Om Gedea Biotech 
GedeaBiotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar pHyph, en antibiotikafri och effektiv behandling av bakteriell vaginos. Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. Förutom att utveckla en behandling för bakteriell vaginos, bedriver Gedea Biotech för närvarande också en klinisk prövning med pHyph för patienter som lider av vaginal svampinfektion. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige.

Gedea Biotech är ett bolag i SmiLe Incubator, affärsinkubator inom life science som hjälper entreprenörer att kommersialisera sina idéer, och erbjuder affärsrådgivning, välutrustade laboratorier och ett stort nätverk.

Gedea på Royal College of Gynecology and Obstetrics World Congress

Gedea Biotech kommer att delta i RCOG:s World Congress i London 17-19 juni.  Eva Norell, marknadsansvarig, kommer att delta i kongressen som en del i företagets omvärldsbevakning.

-Vi måste hålla oss uppdaterade med både den medicinska utvecklingen inom vaginala infektioner och att vi lyssnar på vad läkare och patienter efterfrågar. En stor kongress ger möjligheter att träffa läkare från många olika länder och olika sjukvårdssystem, säger Eva Norell.

Gedea Biotech sluför just nu två kliniska studier på bakteriell vaginos repsektive vaginal candidainfektion. Nästa steg är en CE-märkning av produkten pHyph och därefter lansering i Europa.

- Det är viktigt att förankra effekten av pHyph och verkningsmekanismen hos läkare, sjuksköterskor och barnmorskor så att de känner tilltro till produkten, när den börjar användas, menar Eva Norell.

För ytterligare information kontakta Eva Norell på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gedea får Vinnova-anslag om 3 Mkr

Gedea har beviljats 3 miljoner kr i utlysningen Samverkan för bättre hälsa 2019 från Swelife och MedTech4Health. Gedea sökte anslaget för att i samarbete med Region Skåne verifiera effekten av pHyph i en större placebokontrollerad klinisk studie för en marknadslansering i Europa. Swelife och MedTech4Health är en del av Vinnova, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsprogram.

Läs hela pressmeddelandet här

633a7c4d c2c2 4e67 8311 117a2477fbc1a7fd870e 301c 4d5b 8696 b67c23debce4cdcd1b28 9a17 4bab a7a6 44455bbf1b2b

Internationella kvinnodagen

Kvinnors hälsa är både en hälsofråga och en jämställdhetsfråga. På Internationella Kvinnodagen uppmärksammar WHO viktiga insatser inom forskning och hälsa, av och för kvinnor. En god hälsa är en förutsättning för att kunna delta i arbetslivet och leva ett gott liv.

Gedea Biotech arbetar för kvinnors hälsa genom behandling av underlivsinfektioner. Vi vill ha en öppenhet kring detta hälsoproblem vid vårdsökande, på arbetsplatser eller bland familj och vänner. De flesta människor känner någon som drabbas av en underlivsinfektion och man vill kunna stödja sina närstående på ett bra sätt.

Läs hela artikeln från WHO Celebrating Women 

Uppmärksammade priser i EIT Health Catapult 2018

Gedea Biotechs framfart i EIT Health Catapult 2018 uppmärksammas på många håll.

- Utmärkelserna och kontaktnätet från tävlingen är både en kvalitetsstämpel till företaget och ger oss värdefulla möjligheter, säger Annette Säfholm. 

Läs fler artiklar här: 

Life Science Sweden 

Connect Sverige 

EIT Health Official Site 

Innovation Skåne 

Gedea kom trea i EU-tävlingen EIT Health

Gedea Biotech placerade sig på plats tre i gårdagens Europafinal av EIT European health catapult, i kategorin Biotech. Gedea fick även publikens pris! Det betyder att bolaget är ett av Europas absolut bästa uppstartsbolagen inom hälsa. Efter månader med ett antal deltävlingar utspelade sig detta vid finalen  den 4:e december på EIT Health Summit i polska Lodz. 

Gedea Biotech vann prissumman €10.000 för sitt tredje pris och fick €10.000 för att de valts till publikens favorit, och fick därmed lika mycket som förstapristagaren, totalt €20.000. Publiken pris blev en jordskredsseger för Gedea. Det fanns bara ett publikpris för samtliga katgorier och Annette Säfholm och Gedea sopade mattan med de övriga 11 bolagen. 350 personer av totalt 400 deltagare var med i omröstningen och Gedea fick flest röster. 

- Vaginala infektioner är plågsamma och det är angeläget med nya, moderna lösningar. Jag tror att publiken röstade på oss eftersom vår produkt, pHyph, löser ett problem som är stort för väldigt många, säger Annette Säfholm. 

- Medverkan i EIT Health Catapult har inneburit värdefulla kontakter med investerare, entrepenörer och partners som vi kommer ha stor nytta av i framtiden, menar Annette Säfholm

Gedea Biotechs verksamhet baseras på forskning vid Lunds Universitet av Olov Sterner, Sophie Manner och Ulf Ellervik på Kemicentrum tillsammans med Helena Strevens, överläkare i gyn/obstetrik på Kvinnokliniken på SUS. De två första kliniska studierna pågår på patienter med vaginal svampinfektion och bakteriell vaginos. 


Om EIT Health: Tillsammans för hälsosamma liv i Europa
EIT Health är ett europeiskt nätverk med över 140 kvalificerade partner från industri, akademi och aktörer inom hälsovård i Europa. Region Skåne är en av huvudpartnerna sedan 2018, vilket ger företag med relationer till det regionala innovationssystemet möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne samordnar programmet i regionen. För mer information, se eithealth.eu eller kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gedea är i Europafinal

I dag tävlar två SmiLe Incubator-bolag, Gedea Biotech och Sinntaxis, i Europafinalen av EIT European health catapult om att vara de bästa europeiska uppstartsbolagen inom hälsa.

Tävlingen anordnas av EU för att hitta de bästa europeiska innovationerna inom hälsa, och stötta dem i deras kommersialisering. Finalen sker i dag den 4:e december vid EIT Health Summit i polska Lodz.

Priserna går till de tre bästa europeiska bolagen i var och en av delkategorierna Bioteknik, Medicinteknik och Digital hälsa. De kommer att få prispengar, €20.000, €15.000 respektive €10.000, och få presentera sina bolag för internationellt topprankade seed- och A serie-investerare.

Tävlingen har skett i delsteg och bolagen har fått stöttning av mentorer och med finansiering av kommersiella bolagsaktiviteter på vägen fram till finalen.

- Finalplatsen visar att Gedea är ett företag med en riktigt bra idé och stor potential. Vi ligger nära marknad och det har troligen varit en fördel för oss i tävlingen, säger Annette Säfholm, VD på Gedea.

Se en filmad intervju med Annette Säholm här 

Om EIT Health: Tillsammans för hälsosamma liv i Europa

EIT Health är ett europeiskt nätverk med över 140 kvalificerade partner från industri, akademi och aktörer inom hälsovård i Europa. Region Skåne är en av huvudpartnerna sedan 2018, vilket ger företag med relationer till det regionala innovationssystemet möjlighet att söka finansiering för internationell tillväxt. Innovation Skåne samordnar programmet i regionen. För mer information, se eithealth.eu eller kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.


För information om SmiLe kontakta: Ebba Fåhraeus, vd på SmiLe Incubator, 0734000433, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om SmiLe Incubator: SmiLe är en företagsinkubator inom life science på Medicon Village i Lund. SmiLe hjälper nystartade företag att kommersialisera sina idéer och deras arbete inom affärsutveckling, finansiering, rekrytering och riskhantering. Idag finns ett 20-tal bolag i SmiLe som tillsammans med alumni hittills har attraherat 2 000 MSEK i riskkapital sedan 2014. SmiLe ger bolagen tillgång till välutrustade lab och en stor community. Cirka 100 personer med runt 20 olika nationaliteter, där 25 procent av vd:arna är kvinnor, arbetar på SmiLe Incubator, som grundfinansieras av Region Skåne, Lunds kommun, Lunds universitet och Medicon Village. www.smileincubator.life

Gedea erhåller anslag från Horizon 2020

Gedea har beviljats 500 tkr i anslag från programmet
SME Instrument fas 1 inom EUs ramprogram Horizon 2020. Konkurrensen i Horizon 2020-programmet är stenhård och endast ett fåtal procent av alla ansökningar om bidrag beviljas.anette

- Anslaget från Horizon 2020 är både en viktig intäkt som gör att vi kan bibehålla vårt höga tempo framåt och en kvalitetsstämpel på vårt arbete. Vi är väldigt stolta över att beviljas stöd i så hård konkurrens, säger VD Annette Säfholm. 

Horizon 2020 är EU: s största forskning-och innovationsprogram med nästan 80 miljarder euro i finansiering, tillgänglig under 7 år (2014-2020).  Programmet betonar högkvalitativ vetenskap, industriell ledning och att möta samhällsutmaningar. Målet är att se till att Europa producerar vetenskap i världsklass, tar bort hinder för innovation och underlättar för den offentliga och privata sektorn att arbeta tillsammans för innovation. 

Gedea startar klinisk studie

I förra veckan meddelade Läkemedelsverkets och Etikkommittén att de godkänner Gedeas första klinisk studie. Studien är ett viktigt steg inför CE-märkning av pHyph, som är en helt ny typ av behandling av vaginal infektion. pHyph förväntas kunna behandla både vaginal svampinfektion och bakteriell vaginos och kan bli första produkten på marknaden för behandling av båda infektionerna.

I studien kommer patienter med vaginal svampinfektion att behandlas med vaginaltabletterna pHyph. Studien förväntas startas i slutet av oktober. Målet med studien är att undersöka kliniska effekten av pHyph på infektionen och att säkerställa att patienterna upplever behandlingen som användarvänlig.

Dagens behandlingar är ofta otillräckliga då de antingen inte är tillräckligt effektiva eller att fel behandling valts då symtomen på bakteriell och svampinfektion kan vara liknande.

– Studien är en viktig milstolpe för Gedea. Vi är mycket glada över att vi kan starta studien som planerat. Det är många, både inom Gedea och hos våra samarbetspartners som har jobbat hårt för att komma igång med studien. Det har varit ett omfattande arbete, säger vd Annette Säfholm. De kliniska resultaten kommer att ligga till grund för en CE-märkning längre fram. secundary packageapptab low resStudien genomförs vid två skånska gynekologmottagningar: Hoftekliniken i Helsingborg och Annerokliniken i Hofterup. Patienter som har vaginal svampinfektion kommer att få möjlighet att delta i studien och prova en ny behandling. Studien beräknas pågå under tre månader och omfatta 24 patienter. Studien genomförs i samarbete med Region Skåne och Kliniska prövningsenheten vid Lunds Universitetssjukhus.

Senare i höst planerar Gedea ytterligare en klinisk studie, och då är det patienter med bakteriell vaginos som ska behandlas med pHyph.

pHyph förväntas behandla både vaginal svampinfektion och bakteriell vaginos och blir därmed den första produkten på marknaden för behandling av båda infektionerna. Det minskar risken för att patienterna väljer fel behandling för sin infektion och det är därför mycket värdefullt för oss att få kliniska resultat från båda infektionstyperna, säger Annette Säfholm.Gedea till final i European Health Catapult

Gedea Biotech har gått vidare till final i European Health Catapult, en europeisk tävling för uppstartsbolag. I tuff konkurrens av riktigt starka bolag gick Gedea vidare till finalen i Lodz i december. Av de 14 som kom till semifinal gick sju vidare och Gedea är ett av dem. Ytterligare ett företag från Smile Incubator; Sinntaxis gick vidare till final.  

- Finalplatsen visar att Gedea är ett företag med en riktigt bra idé och stor potential. Vi ligger nära marknad och det har troligen varit en fördel för oss i tävlingen, säger Annette Säfholm, VD på Gedea.
 
Tävlingen anordnas av EU för att hitta de bästa europeiska innovationerna inom hälsa, och stötta dem i deras kommersialisering. I finalen finns investerarträffar och prispengar.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på det senaste.