Gedea Biotech säkrar 14 MSEK (1,3 MEuro) för att inleda nästa fas mot marknadslansering av sin antibiotikafria vaginala infektionsbehandling pHyph

Lund, Sverige, 24 maj 2023: Gedea Biotech meddelade idag att de har rest 14 MSEK (1,3 MEuro) för att finansiera ytterligare utvecklingsaktiviteter av deras produkt pHyph för antibiotikafri behandling av vaginalinfektioner. Medlen kommer att användas till:

  • En pågående proof-of-concept-studie för behandling av Vulvo Vaginal Candidiasis (VVC) med pHyph som är delvis finansierad av ett anslag från Swelife och Medtech4Health som nyligen erhållits
  • Att undersöka hur det vaginala mikrobiomet förändras under kort- och långtidsbehandling med pHyph hos patienter med bakteriell vaginos
  • Förberedelser inför ytterligare en klinisk studie för behandling av bakteriell vaginos, en studie som planeras starta efter sommaren.

Nuvarande aktieägare men även nya profilerade life scienceinvesterare, såväl affärsänglar som Family Offices, deltog i finansieringsrundan.

Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor i världen årligen, men med nuvarande behandlingar är risken för återfall betydande, samtidigt som antimikrobiella resistensen ökar. pHyph har visat en behandlingsgrad för bakteriell vaginos i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svampinfektioner såsom antibiotika gör.

"Vi är mycket glada över att ha lyckats säkra finansiering till ytterligare klinisk dokumentation av pHyph samt till att undersöka pHyph-s påverkan på den vaginala mikrobiomet i bredare bemärkelse. Vi välkomnar särskilt engagemanget från de nya aktieägarna", säger Annette Säfholm, VD för Gedea Biotech. "Åtagandet från nya, erfarna life science-investerare för att stödja vår resa är ett bevis på stort förtroende för vårt företag och för våra planer för vidareutvecklingen av pHyph".

Gedeas styrelseordförande Ton Berkien tillägger: "I det rådande, ganska tuffa investeringsklimatet är det en stor bedrift att resa pengar inom life science, och jag vill tacka både nuvarande och nya investerare och välkomna dem varmt till att vara en del av Gedeas spännande resan”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Telefon: +46 708 - 91 86 81

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

 

Ton Berkien, Styrelseordförande, Gedea Biotech

Telefon: +46 70- 791 49 54

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Om pHyph

Den vaginala tabletten, pHyph behandlar bakteriell vaginos (BV) och återkommande infektion genom att främja ett hälsosamt vaginalt mikrobiom, återställa det vaginala pH-värdet till det normala pH-intervallet 4,0 - 4,5 och genom att bryta ner biofilmen som bildas vid BV där de infektiösa bakterierna börjar frodas. Sammantaget ger dessa verkningsmekanismer en fördelaktig miljö för det friska vaginala mikrobiomet. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph är väldokumenterad och är redan godkänd som livsmedelstillsats.  En klinisk läkningsgrad för BV i nivå med antibiotika på marknaden har bevisats i två fas 2-studier men med en högre säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära de VVC-infektioner som förekommer med antibiotika.

Om Gedea Biotech

Gedea Biotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar pHyph, en antibiotikafri produkt som avser både behandla och förebygga bakteriell vaginos. Vaginala infektioner drabbar mer än 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige. www.gedeabiotech.com.

Medtech4Health 

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter. www.medtech4health.se   
#innovation #medtech #medicinteknik #hälsa #health  @medtech4health @swelife @vinnova

Swelife

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter. www.swelife.se

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies