Bakteriell vaginos – ett återkommande problem

Image

pHyph har i kliniska studier visat hög behandlingseffekt och lägre risk för återfall än med placebo (13.9% Vs 27%).

Idag behandlas bakteriell vaginos främst med antibiotika, vilket ofta är en kortsiktig lösning. Det beror på att antibiotika inte bara dödar de skadliga, sjukdomsframkallande bakterierna utan också de goda, viktiga bakterier som skyddar den vaginala mikromiljön.

Ungefär hälften av alla som behandlats för bakteriell vaginos med antibiotika får därför tillbaka infektionen inom 90 dagar.

En annan vanligt förekommande biverkning av antibiotikabehandling är svamp i underlivet.

Prevalensen för bakteriell vaginos är ca 23-27% i världen. Om infektionen får pågå en längre tid kan komplikationer uppstå, t ex allvarlig bäckeninflammation eller för tidig födsel vid graviditet. 

pHyph har i kliniska studer visats behandla infektionen och förebygga uppkomsten av nya besvär och kommer att vara ett receptfritt, lättillgängligt alternativ inom Europa för den som drabbas av bakteriell vaginos.

Det friska vaginala mikrobiomet består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. När det uppstår en obalans bland bakterierna kan man drabbas av bakteriell vaginos. Vaginala infektioner är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Symptomen vid bakteriell vaginos kan vara plågsamma; underlivet gör ont, svider och luktar illa. Infektionen riskerar därför att få stora negativa konsekvenser i vardagen, särskilt för den som har återupprepade besvär.

Preliminära data från kliniska prövningar visar att pHyph hjälper till att återställa det vaginala mikrobiomet och därmed minska risken för återkommande bakteriella infektioner avsevärt.

Nästan en halv miljon behandlingar mot bakteriell vaginos används i Sverige varje år.1 

75 % är receptfria produkter utan bevisad effekt.2
1. Socialstyrelsens databas.
2. IQVIA.
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot mot global hälsa

Användning av antibiotika driver evolutionen mot antibiotikaresistens hos bakterier. Genom att minska användningen av antibiotika kan utvecklingen delvis hävas. En av våra viktigaste omställningar inför framtiden är att minska användningen av antibiotika och det finns ett stort behov av hållbara behandlingsalternativ med motsvarande effekt, utan risk för vare sig resistens eller antibiotikarelaterade biverkningar. 

WHO
Globalt är prevalensen för bakteriell vaginos 23-27% bland kvinnor.  
Feldiagnostik mellan bakteriell vaginos och vaginal svampinfektion är vanligt. 
 
Återfall av infektion är den största utmaningen med störst behov av lösning
 
Enbart i Europa drabbas årligen cirka 15–45 miljoner kvinnor av bakteriell vaginos.
Behovet av en effektiv och lättillgänglig behandling är stor hos kvinnor världen över – och idag saknas en antibiotikafri behandling som både botar och förebygger.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies