Bakteriell vaginos – ett återkommande problem

Image

Idag behandlas bakteriell vaginos främst med antibiotika, vilket ofta är en kortsiktig lösning. Det beror på att antibiotika dödar infektionen, men samtidigt förintar viktiga bakterier som skyddar den vaginala bakteriefloran.

Ungefär hälften av alla som behandlats för bakteriell vaginos med antibiotika får därför tillbaka infektionen inom 90 dagar.

En annan vanligt förekommande biverkning av antibiotikabehandling är svamp i underlivet, vilket också drabbar ca 50 % av behandlade patienter. 

Prevalensen för bakteriell vaginos i Sverige ligger i nuläget på 10–30 %. Dessutom råder en begränsad tillgång på gynekologer och läkare. pHyph förväntas förebygga uppkomsten av nya besvär och kommer att vara ett receptfritt, lättillgängligt alternativ för den som drabbas av bakteriell vaginos.

Det vaginala mikrobiomet består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. När det uppstår en obalans bland bakterierna kan underlivet drabbas av bakteriell vaginos. Vaginala infektioner är både psykiskt och fysiskt påfrestande. Symtomen vid bakteriell vaginos kan vara plågsamma; underlivet gör ont, svider och luktar illa. Infektionen riskerar därför att få stora negativa konsekvenser i vardagen, särskilt för den som har återupprepade besvär.

Vi har anledning att tro att pHyph hjälper till att återställa det vaginala mikrobiomet och därmed minska risken för återkommande bakteriella infektioner avsevärt.

Nästan en halv miljon behandlingar mot bakteriell vaginos användes i Sverige under förra året.1 
75 % är receptfria produkter utan bevisad effekt.2
1. Socialstyrelsens databas.
2. IQVIA.
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot mot global hälsa

I närvaro av antibiotika uppstår förr eller senare antibiotikaresistens. Genom att minska användningen av antibiotika blir det åtminstone senare. En av våra viktigaste omställningar inför framtiden är att minska användningen av antibiotika och det finns ett stort behov av hållbara behandlingsalternativ med motsvarande effekt, utan risk för vare sig resistens eller antibiotikarelaterade biverkningar. 

4 % av all antibiotikaförskrivning till kvinnor i Sverige ges för bakteriell vaginos. 2,4 % av den totala antibiotikaförskrivningen i Sverige sker på samma indikation.1
1. Socialstyrelsen läkemedelsdatabas 2019.

WHO
5–15 % av alla kvinnor har just nu en bakteriell vaginos
Antibiotikabehandling påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Därför är det vanligt med återkommande bakteriell vaginos 
 
Bara i Europa drabbas årligen cirka 15–45 miljoner kvinnor av infektionen.
Behovet av en effektiv och lättillgänglig behandling är stor hos kvinnor världen över – och idag saknas en antibiotikafri behandling som både förebygger och botar.