pHyph

pHyph utvecklas till en lokal behandling som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya besvär.

pHyph

pHyph utvecklas till en lokal behandling som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya besvär.
82 % av deltagarna i avslutad studie var kliniskt friska från bakteriell vaginos efter sju dagar
Data on file.

Resultaten är mycket övertygande

pHyph har visat väldigt god medicinsk effekt i studier. 82 % av deltagarna var kliniskt friska från bakteriell vaginos dag sju. pHyph utvecklas för att både bota bakteriell vaginos och förebygga nya besvär. Vaginaltabletten är så pass säker att behandlingen kommer att kunna säljas receptfritt och förväntas bli ett lättillgängligt behandlingsalternativ när infektionen uppstår.

Data on file.
pHyph
  • Återställer pH-värdet till sin naturliga nivå
  • Begränsar tillväxt av infekterande bakterier
  • Minskar risken för återkommande bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos 1
Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran.
Bakteriell vaginos 2
De infekterande bakterierna börjar att frodas under en hinna som kallas för biofilm.
Bakteriell vaginos 3
pHyph är en vaginaltablett som sänker pH-värdet till naturlig nivå (4,5) och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet och därmed minskar risken för återkommande bakteriell vaginos.
Den aktiva substansen i pHyph är GDA 001. Substansen har alltid varit en del av vår omgivning och är väldokumenterad. GDA 001 har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats.
*Generally Regarded As Safe (FDA)
Tablett