Gedea Biotech har valts ut för prestigefylld bidragsfinansiering från European Innovation Council, EIC.

Igår meddelade EIC att Gedea Biotech har valts ut för det €2,5 miljoner stora EIC Accelerator-anslaget för fortsatt utveckling och kommersialisering av pHyph, en antibiotikafri behandling för vaginala infektioner. Finansieringen kommer att accelerera utvecklingen av pHyph och korta tiden fram tills behandlingen är tillgänglig för patienter i behov av den.

  • EIC Accelerator är det program med störst konkurrens av sitt slag i Europa – för november 2023 var endast 42 av 1083 (~4%) sökande utvalda för finansiering.
  • Slutgiltigt beslut fattades av en mycket erfaren jury som verifierade den kommersiella potentialen för pHyph och att produkten är unik.

 

Gedea ansökte om EIC-bidraget för att accelerera utvecklingen av Gedea's första produkt pHyph genom klinisk validering och den regulatoriska godkännandeprocessen – tillsammans med de första stegen mot marknadsintroduktion. Den formella EU Grant Agreement-förberedelseprocessen har redan inletts.

pHyph är en banbrytande antibiotikafri behandling för både bakteriella och svampinfektioner som påverkar >400 miljoner kvinnor varje år. Nuvarande behandlingar har många biverkningar, hög risk för återfall och kan leda till utveckling av antimikrobiell resistens. pHyph har visat en klinisk läkningsgrad för bakteriell vaginos i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svamp-infektioner, en vanlig biverkan av antibiotika. Resultaten för svampinfektioner i slidan är lovande.

"Att bli utvald i denna mycket konkurrenskraftiga EIC Accelerator-process är ännu ett bevis på betydelsen av kvinnohälsa och en kvalitetsstämpel för vårt arbete med att utveckla antibiotikafria behandlingsalternativ för vanliga infektioner hos kvinnor", säger Annette Säfholm, VD för Gedea Biotech. Finansieringen kommer att stärka Gedea och möjliggöra stöd för våra "go-to-market"-insatser i alla delar av utvecklingen av pHyph." säger Annette Säfholm.

"Idag är jag extremt stolt över teamet, stödet från våra investerare och våra prestationer och jag är särskilt tacksam för att EIC har erkänt Gedeas förmåga att stödja utvecklingen av ett antibiotikafritt behandlingsalternativ – därigenom bekämpa antimikrobiell resistens (AMR)", säger Ton Berkien, styrelseordförande.

 

 

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies