en
nyhetsbrev2

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på det senaste.
Partnering information
Gedea Biotech partnering information
Ladda ner Partnering information
 >

Medicinskt behov

Alla människor har mikroorganismer i och på våra kroppar, det är naturligt och mikrofloran är en del av vår hälsa. Den vaginala mikrofloran består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. En obalans bland bakterierna leder i vissa fall till bakteriell vaginos som kan ge jobbiga besvär för patienten. Bakteriell vaginos är en infektion och behandlas vanligtvis med antibiotika. Antibiotika är effektivt men tar bort även en del av de skyddande bakterierna i den vaginala bakteriefloran. Ungefär 30% av dem som behandlats för bakteriell vaginos får tillbaka infektionen inom 3 månader och ännu fler inom ett år. pHyph har en unik verkningsmekanism som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya infektioner.
 
Omställning för framtiden
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut antibiotikaresistens som ett av vår tids allra största hot mot global hälsa. Det är viktigt att ställa om behandling så att användningen av antibiotika minskar. pHyph förväntas vara ett hållbart behandlingsalternativ med lika bra effekt som antibiotika med lägre risk för resistens och antibiotikarelaterade biverkningar. 


5–15 % av alla kvinnor har just nu en bakteriell vaginos.
Antibiotikabehandling påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Det är vanligt med återkommande bakteriell vaginos 
 
Bakteriell vaginos
Idag behandlas bakteriell vaginos med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären.

pHyph återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). >>

 

 

Symtomen vid vaginala infektioner är plågsamma för den som drabbas. Underlivet gör ont, kliar intensivt och luktar illa. Problem i underlivet kan påverka vardagen i stor utsträckning – särskilt för patienter med återkommande besvär.
 
Bakteriell vaginos Idag behandlas bakteriell vaginos med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären.

pHyph återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). >>
Referens: 1. Ferris, Daron G. Over-the-counter Antifungal Drug Misuse Associated With Patient-Diagnosed Vulvovaginal Candidiasis. The American College of Obstetrics and Gynecologists: vol 99 no 3, 2002

Medicinskt behov

Alla människor har mikroorganismer i och på våra kroppar. Den vaginala mikrofloran består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. När bakterierna i underlivet hamnar i obalans kan en bakteriell vaginos uppstå – en vanligt förekommande infektion som riskerar att leda till obehagliga besvär för den som drabbas.

Försäljningen av behandlingar för bakteriell vaginos beräknas uppgå till 300 M USD per år. Idag behandlas bakteriell vaginos vanligtvis med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären. Ungefär 30 % av alla personer som behandlats för bakteriell vaginos får tillbaka infektionen inom tre månader. Att infektionen kommer tillbaka inom ett år är dessutom ännu vanligare.
 
Omställning för framtiden
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut antibiotikaresistens som ett av vår tids allra största hot mot global hälsa. Det är därför av högsta vikt att användningen av antibiotika minskar. GDA 001 förväntas vara ett hållbart alternativ med motsvarande effekt som antibiotika, med lägre risk för resistens och antibiotikarelaterade biverkningar.


5–15 % av alla kvinnor har just nu bakteriell vaginos
Behandling med antibiotika påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Det är vanligt att infektionen kommer tillbaka 
 
Bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos är en väldigt vanlig underlivsinfektion, framförallt hos kvinnor i fertil ålder. Bara inom EU drabbas mellan 15–45 miljoner personer varje år. Symtomen är plågsamma för den som drabbas. Underlivet gör ont, kliar intensivt, luktar illa och kan påverka vardagen i stor utsträckning – särskilt för patienter med återkommande besvär.

GDA 001 har en unik verkningsmekanism som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya infektioner. Behandlingen återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). >>

pHyph


pHyph utvecklas till en lokal behandling (vaginaltablett) som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos.


pHyph bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). 

Den aktiva substansen i pHyph är GDA 001. Substansen är väldokumenterad och har alltid varit en del av vår omgivning. GDA 001 har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats. pHyph fungerar genom två verkningsmekanismer
• sänker det vaginala pH-värdet
• bryter ner och förhindrar uppkomst av biofilm

*Generally Regarded As Safe (FDA) 


Bakteriell vaginos
Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran. De infekterande bakterierna börjar, precis som svamparna, att frodas under biofilmen.
  • Hindrar  bakterier från att etableras och infektera underlivet.
  • Bryter ner biofilmen och återställer pH-värdet.
  • Tränger undan infektionen istället för att döda den.

 

 

 

GDA 001

GDA 001 utvecklas till en antibiotikafri vaginaltablett som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos.

Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran. Då börjar infekterade bakterier frodas under en biofilm. GDA 001 bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (4,5).

GDA 001 är den aktiva substansen i behandlingen. Substansen är väldokumenterad och har alltid varit en del av vår omgivning. GDA 001 har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats.

*Generally Regarded As Safe (FDA)

  • Den första antibiotikafria behandlingen som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos
  • Bryter ner biofilmen och hindrar bakterier från att etableras i underlivet
  • Sänker det vaginala pH-värdet och tränger undan infektionen istället för att döda den
Bakteriell vaginos är mycket vanligt, framförallt hos kvinnor i fertil ålder. Inom EU drabbas mellan 15 och 45 miljoner kvinnor av bakteriell vaginos varje år. Symtomen vid bakteriell vaginos kan vara plågsamma för den som drabbas; underlivet gör ont, svider och luktar illa. Infektionen orsakas av en obalans bland bakterierna i underlivet och behandlas med antibiotika. pHyph är den första antibiotikafria behandlingen som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga att infektionen kommer tillbaka.
KOMMANDE STUDIER
Klinisk studie
Under 2020 startar en större klinisk studie för patienter med bakteriell vaginos. Målet med studien är att säkerställa att pHyph kan både bota bakteriell vaginos och förhindra återinsjuknande. Studien kommer att vara placebokontrollerad. Läs mer >>
Bakteriell vaginos i underlivet är väldigt vanligt. Bara inom EU drabbas mellan 15–45 miljoner kvinnor varje år. GDA 001 är den första antibiotikafria behandlingen som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga att infektionen kommer tillbaka.
KOMMANDE STUDIER
Klinisk studie
Under 2020 startar en större klinisk studie för patienter med bakteriell vaginos. Målet med studien är att säkerställa att pHyph kan både bota bakteriell vaginos och förhindra återinsjuknande. Studien kommer att vara placebokontrollerad. Läs mer >>

Underkategorier

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit