pHyph

pHyph har utvecklats som en lokal behandling som i kliniska studier visats bota bakteriell vaginos och som förväntas förebygga återinfektion.

pHyph

pHyph har utvecklats till en lokal behandling som visats bota bakteriell vaginos och förväntas förebygga nya besvär.
I en avslutad studie var 82 % av deltagarna kliniskt friska från bakteriell vaginos efter sju dagar.

Resultaten är mycket övertygande

pHyph har visat väldigt god medicinsk effekt i kliniska studier. Av deltagarna var 82 % kliniskt friska från bakteriell vaginos efter sju. Dessutom hade endast 5,6% fått återinfektion vid dag 35. pHyph har utvecklats för att både bota bakteriell vaginos och förebygga återinfektion. Vaginaltabletten är så säker att behandlingen planeras att säljas receptfritt och förväntas bli ett lättillgängligt behandlingsalternativ när infektionen uppstår.

Preklinisk studie: säkerhet
pHyph
  • Återställer pH-värdet till sin naturliga nivå
  • Bryter ner biofilmen som de patogena bakterierna byggt upp
  • Begränsar tillväxt av infekterande bakterier
  • Återställer den normala vaginala mikrofloran
  • Minskar risken för återkommande bakteriell vaginos

1

Bakteriell vaginos 1
Vid bakteriell vaginos är slidans pH-värde förhöjt jämfört med normaltillsåndet. Detta gynnar de patogena bakterierna och det uppstår en obalans i bakteriefloran.

2

Bakteriell vaginos 2
De infekterande bakterierna börjar att växa till och bildar en hinna, en sk. biofilm. Under denna skyddas och frodas bakterierna ytterligare.

3

Bakteriell vaginos 3
pHyph vaginaltablett sänker pH-värdet till normal nivå (4,5), bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet och därmed minskar risken för återkommande bakteriell vaginos.
Den aktiva substansen i pHyph är naturligt förekommande i vår omgivning och är väldokumenterad. Den har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats.
*Generally Recognized As Safe (GRAS) av USAs Livsmedels och Läkemedelsverk (FDA).
Tablett