pHyph

pHyph har utvecklats som en lokal behandling som i kliniska studier visats behandla bakteriell vaginos och förebygga återinfektion.

pHyph

pHyph har utvecklats till en lokal behandling som visats bota bakteriell vaginos och förväntas förebygga nya besvär.
I vår senaste och hittills största kliniska studie i bakteriell vaginos, upplevde 90% av patienter behandlade med pHypH att symptomen minskade. *

*Data on file

Resultaten är mycket övertygande

pHyph har visat väldigt god medicinsk effekt i kliniska studier. Frånvaro av symptom noterades hos 70% av de pHyph-behandlade patienterna och 90% märkte en symptomlindring. Totalt 50,4% av patienterna som behandlats med pHyph blev kliniskt botade dag 7, vilket är i linje med antibiotiska preparat på marknaden. Endast 13,9% av patienterna behandlade med pHyph upplevde återfall av bakteriell vaginos vid dag 35 vilket är betydligt lägre än för de patienter som administrerades placebo, 27% och genom hela den 4 månaders uppföljningsperioden. Vaginaltabletten är så säker att behandlingen planeras att säljas receptfritt och förväntas bli ett lättillgängligt behandlingsalternativ när infektionen uppstår. *

*Data på fil
Preklinisk studie: säkerhet
pHyph
  • Återställer pH-värdet till sin naturliga nivå
  • Bryter ner biofilmen som de patogena bakterierna byggt upp
  • Begränsar tillväxt av infekterande bakterier
  • Återställer den normala vaginala mikrofloran
  • Minskar risken för återkommande bakteriell vaginos

1

Bakteriell vaginos 1
Vid bakteriell vaginos är slidans pH-värde förhöjt jämfört med normaltillsåndet. Detta gynnar de patogena bakterierna och det uppstår en obalans i bakteriefloran.

2

Bakteriell vaginos 2
De infekterande bakterierna börjar att växa till och bildar en hinna, en sk. biofilm. Under denna skyddas och frodas bakterierna ytterligare.

3

Bakteriell vaginos 3
pHyph vaginaltablett sänker pH-värdet till normal nivå (4,5), bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet och därmed minskar risken för återkommande bakteriell vaginos.
Den aktiva substansen i pHyph är naturligt förekommande i vår omgivning och är väldokumenterad. Den har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats.
*Generally Recognized As Safe (GRAS) av USAs Livsmedels och Läkemedelsverk (FDA).
Tablett

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies