Hållbarhet

Jämställdhet och hållbarhet är våra viktigaste ledord som genomsyrar allt vårt arbete.  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är antibiotikaresistens ett växande problem och ett av de största hoten mot global folkhälsa. Vårt mål är att bidra till en mer hållbar global kvinnohälsa genom att begränsa överflödig användning av antibiotika.
Gedea Biotech bidrar i hög grad till tre av FN:s globala mål:
Health goals
Jämställdhet
Uppnå jämställdhet mellan könen och stärka kvinnor och flickor

Kvinnors och flickors medverkan i samhället underlättas av god hälsa. Vaginala infektioner är begränsande både fysiskt och socialt. Genom pHyph kan flickor och kvinnor få tillgång till en antibiotikafri, effektiv och receptfri behandling mot vaginala infektioner.

Hälsa
God hälsa och välbefinnande för alla, i alla åldersgrupper

WHO anser att antibiotikaresistens är ett global hot mot folkhälsan. Gedea bidrar till FN:s tredje globala mål genom att utveckla en antibiotikafri behandling för vaginala infektioner. Vidare är förhoppningen att pHyph i förlängningen kan minska risken för förtidsbörd (för tidig förlossning).

Vatten
Rent vatten och sanitet för alla

Antibiotika som följer med avloppsvatten ut i hav och vattendrag orsakar problem för växt-och djurliv. Gedeas produkter är helt fria från antibiotika och är inte skadliga för växter eller djur om de skulle hamna i naturen.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies