Gedeas ambition är att utveckla den första antibiotikafria behandlingen som både förebygger och botar bakteriell vaginos.
pHyph är en vaginaltablett som har visat väldigt god medicinsk effekt.

GEDEA BIOTECH
pHyph är framtaget av Gedea Biotech – ett företag som grundats av ett tvärvetenskapligt team från Lunds universitet.
MEDICINSKT BEHOV
Bakteriell vaginos är ett återkommande problem som drabbar kvinnor över hela världen.
KLINISKA STUDIER
I vår senast avslutade studie var 82 % av deltagarna kliniskt friska från bakteriell vaginos efter en vecka.
Enligt WHO är antibiotikaresistens ett av vår tids största hot mot global hälsa. 4 % av all antibiotikaförskrivning till kvinnor i Sverige ges för bakteriell vaginos.1
1. Socialstyrelsen läkemedelsdatabas 2019.
WHO

NYHETER

Gedea Biotech arbetar för att följa vårdens utveckling mot en mer hållbar framtid. Det gör vi delvis genom att ta fram en behandling som är säker att använda och följer alla vetenskapliga processer och regler. Att pHyph är fri från antibiotika spelar också en viktig roll för framtidens behandling av bakteriell vaginos.
Annette Säfholm
+46 (0) 708 - 91 86 81
Eva Norell
Eva Norell Marknadsansvarig eva.norell@gedeabiotech.com
+46 (0) 709 - 36 04 20
EU
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 878775