en
  • Ny verkningsmekanism
  • Bakteriell vaginos
  • Antibiotikafri
Bakteriell vaginos är mycket vanligt, framförallt hos kvinnor i fertil ålder. Inom EU drabbas mellan 15 och 45 miljoner kvinnor av bakteriell vaginos varje år. Symtomen vid bakteriell vaginos kan vara plågsamma för den som drabbas; underlivet gör ont, svider och luktar illa. Infektionen orsakas av en obalans bland bakterierna i underlivet och behandlas med antibiotika. pHyph är den första antibiotikafria behandlingen som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga att infektionen kommer tillbaka.
KOMMANDE STUDIER
Klinisk studie
Under 2020 startar en större klinisk studie för patienter med bakteriell vaginos. Målet med studien är att säkerställa att pHyph kan både bota bakteriell vaginos och förhindra återinsjuknande. Studien kommer att vara placebokontrollerad. Läs mer >>
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit