Gedea Biotech beviljas europeiskt patent för formuleringen av pHyph, en tablettbehandling för kvinnor med vaginala infektioner

  • Stärker Gedea Biotechs breda patentportfölj ytterligare
  • pHyph har en överlägsen säkerhetsprofil, en läkningsgrad i linje med antibiotika och en lägre återfallsfrekvens
  • Till skillnad från antibiotikabehandling, kommer pHyph inte att främja antimikrobiell resistens

Lund, Sverige, 13 september 2023. Gedea Biotech meddelade idag att det europeiska patentverket (EPO) har beviljat bolagets patentansökan nr 20715885.8 för formuleringen av den aktiva ingrediensen Glucono-delta lactone (GDL) i pHyph™, bolagets vaginala tablett för behandling av vaginala infektioner. Patentnumret är 3976000 och patentet kan upprätthållas till 2040. Glucono-delta lactone (GDL) i pHyph™ är en väldokumenterad substans med låg risk för att bidra till antibiotikaresistens.

 

Detta patent ingår i bolagets tredje patentfamilj och breddar därmed patentskyddet relaterat till behandling av vaginala infektioner. Gedea Biotechs redan beviljade patent omfattar patent för behandling av svampinfektioner i USA, Japan, Europa, Kina, Sydkorea, Australien, Mexiko, Ukraina, Israel, Chile, Hong Kong, Sydafrika och Singapore samt patent för behandling och förebyggande av bakteriell vaginos i USA, Singapore, Mexiko och Ukraina.

 Återkommande vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen och kan orsakas av antingen bakterier eller svampar, även om bakteriell vaginos är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i reproduktiv ålder. Svårighetsgraden varierar från mild till komplicerad och kan leda till allvarligare tillstånd som djupa infektioner i bäckenet och ökad risk för för tidig födsel. Infektionerna är ofta återkommande och kräver upprepad medicinering, särskilt efter antibiotikabehandlingar.

Annette Säfholm, Gedea Biotechs VD kommenterar:

"Det nya patentet stärker Gedeas patentskydd i Europa som förväntas bli den första marknaden för lansering och med beviljade patent för behandling av vaginala svampinfektioner på alla större marknader och för behandling av och skydd mot bakteriell vaginos i USA, närmar vi oss en mycket stark position med avseende på patentskydd. Vi planerar också ytterligare kliniska studier för att stödja vår kommande ansökan om CE-märkning i Europa.


I två tidigare kliniska studier, den senaste en placebokontrollerad studie med 152 patienter som genomfördes på flera kliniker i Storbritannien och Sverige, har visat goda resultat för pHyph vid behandling av bakteriell vaginos, med en läkningsgrad i linje med antibiotika på marknaden men med överlägsen säkerhetsprofil och lägre återfallsfrekvens.

  

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Telefon: +46 708 - 91 86 81

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ton Berkien, ordförande, Gedea Biotech

Telefon: +46 70- 791 49 54

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  

Om pHyph

Den vaginala tabletten, pHyph behandlar bakteriell vaginos (BV) och förhindrar återfall genom att främja ett hälsosamt vaginalt mikrobiom, återställa det vaginala pH-värdet till det normala pH-intervallet 4,0 - 4,5 och genom att bryta ner biofilmen som bildas vid BV där de infektiösa bakterierna börjar frodas. Sammantaget ger dessa verkningsmekanismer en fördelaktig miljö för det friska vaginala mikrobiomet. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph är väldokumenterad och är redan godkänd som livsmedelstillsats.  En klinisk läkningsgrad för BV i nivå med antibiotika på marknaden har bevisats i två fas 2-studier men med en högre säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära VVC-infektioner som förekommer med antibiotika.

 

Om Gedea Biotech

Gedea Biotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar pHyph, en antibiotikafri produkt som avser både behandla och förebygga bakteriell vaginos. Vaginala infektioner drabbar mer än 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige. www.gedeabiotech.com.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies