Biologiska tester

Biologiska tester har slutförts och visar att vaginaltabletterna inte ger upphov till irritation, sensibilisering eller cellskada.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies