Studier splash

Studier

Just nu genomförs de första kliniska studierna med pHyph hos gynekologer i Skåne. Patienter som söker vård för bakteriell vaginos kommer att erbjudas att delta i våra studier – tackar patienten nej till medverkan förskrivs standardbehandling. Studierna förväntas visa att pHyph har god effekt mot bakteriell vaginos.
Anmäl dig till våra pågående studier
KOMMANDE

PÅGÅENDE

AVSLUTADE

 

 

Referens: 1. Vaginal candadainfektion diagnostiseras genom wet smear med kaliumhydroxid. 2. Bakteriell vaginos diagnostiseras enligt Amsel-kriterierna.