en

Kliniska studier

Vi genomför just nu en klinisk studie med en ny behandling för vaginal svampinfektion. För att delta i studien svarar du på fem frågor och bokar därefter besök hos en läkare. Du får snabbt en besökstid för undersökning och eventuell behandling. Besöket är kostnadsfritt.

Studien är godkänd av Etikprövningsmyndigheten och Läkemedelsverket.
Du måste vara minst 18 år för att få delta i studien.


Till frågorna >
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

EuropeThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme