Klinisk studie

Rekryteringen till våra kliniska studier har avslutats, det behövs inte fler kandidater till studien. Tack för ditt intresse!