Klinisk studie 1: Candida albicans

I studien behandlas patienter med vaginal svampinfektion1 med en lokalverkande vaginaltablett innehållande pHyph. Målet med studien är att säkerställa att pHyph har god effekt på infektionen och att patienterna upplever behandlingen som trygg och effektiv. Studien beräknas att pågå under tre månader.
Referens: 1. Vaginal candadainfektion diagnostiseras genom wet smear med kaliumhydroxid.