Internationella kvinnodagen 2020

På Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2020 vill Gedea framhålla UN Womens tema som heter Generation Equality. Det är en generation som inte accepterar ett olika förutsättningar för män och kvinnor. Gedea har Jämställdhet som ett av våra hållbarhetsmål och vi bidrar till jämställdhet eftersom kvinnors och flickors medverkan i samhället underlättas av god hälsa. 

Läs gärna mer om UN Women här

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies