en
nyhetsbrev2

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och håll dig uppdaterad på det senaste.
Partnering information
Gedea Biotech partnering information
Ladda ner Partnering information
 >
Gedea sprider budskapet från WHO:s kampanj Antibiotic Awarenss Week 2019 (Medvetenhet om antibiotika 2019). 

Användningen av antibiotika måste förändras i världen. Även om nya läkemedel utvecklas kommer antibiotikaresistens att förbli ett stort hot. Det räcker inte att ändra läkemedelsanvändningen, spridningen av infektioner måste också minskas genom vaccination, handhygien, säker sex och bra livsmedelshygien.

Läs gärna mer om antibiotikaresistens här
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

Eit