Antibiotic Awareness Week 2019

Antibiotic Awareness Week 2019

Gedea sprider budskapet från WHO:s kampanj Antibiotic Awareness Week 2019 (Medvetenhet om antibiotika 2019). 

Användningen av antibiotika måste förändras i världen. Även om nya läkemedel utvecklas kommer antibiotikaresistens att förbli ett stort hot. Det räcker inte att ändra läkemedelsanvändningen, spridningen av infektioner måste också minskas genom vaccination, handhygien, säkert sex och bra livsmedelshygien.

Läs gärna mer om antibiotikaresistens här

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies