Medicinskt behov 2019

Medicinskt behov

Alla människor har mikroorganismer i och på våra kroppar. Den vaginala mikrofloran består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. När bakterierna i underlivet hamnar i obalans kan en bakteriell vaginos uppstå – en vanligt förekommande infektion som riskerar att leda till obehagliga besvär för den som drabbas.

Försäljningen av behandlingar för bakteriell vaginos beräknas uppgå till 300 M USD per år. Idag behandlas bakteriell vaginos vanligtvis med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären. Ungefär 30 % av alla personer som behandlats för bakteriell vaginos får tillbaka infektionen inom tre månader. Att infektionen kommer tillbaka inom ett år är dessutom ännu vanligare.
 
Omställning för framtiden
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut antibiotikaresistens som ett av vår tids allra största hot mot global hälsa. Det är därför av högsta vikt att användningen av antibiotika minskar. GDA 001 förväntas vara ett hållbart alternativ med motsvarande effekt som antibiotika, med lägre risk för resistens och antibiotikarelaterade biverkningar.


5–15 % av alla kvinnor har just nu bakteriell vaginos
Behandling med antibiotika påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Det är vanligt att infektionen kommer tillbaka 
 
Bakteriell vaginos
Bakteriell vaginos är en väldigt vanlig underlivsinfektion, framförallt hos kvinnor i fertil ålder. Bara inom EU drabbas mellan 15–45 miljoner personer varje år. Symtomen är plågsamma för den som drabbas. Underlivet gör ont, kliar intensivt, luktar illa och kan påverka vardagen i stor utsträckning – särskilt för patienter med återkommande besvär.

GDA 001 har en unik verkningsmekanism som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya infektioner. Behandlingen återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). >>