GDA 001

GDA 001

GDA 001 utvecklas till en antibiotikafri vaginaltablett som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos.

Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran. Då börjar infekterade bakterier frodas under en biofilm. GDA 001 bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (4,5).

GDA 001 är den aktiva substansen i behandlingen. Substansen är väldokumenterad och har alltid varit en del av vår omgivning. GDA 001 har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats.

*Generally Regarded As Safe (FDA)

  • Den första antibiotikafria behandlingen som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos
  • Bryter ner biofilmen och hindrar bakterier från att etableras i underlivet
  • Sänker det vaginala pH-värdet och tränger undan infektionen istället för att döda den