pHyph

pHyph


pHyph utvecklas till en lokal behandling (vaginaltablett) som förväntas bota och förebygga bakteriell vaginos.


pHyph bryter ner biofilmen och återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). 

Den aktiva substansen i pHyph är GDA 001. Substansen är väldokumenterad och har alltid varit en del av vår omgivning. GDA 001 har GRAS-status* och används som godkänd livsmedelstillsats. 

*Generally Regarded As Safe (FDA) 


Bakteriell vaginos
Vid bakteriell vaginos höjs slidans normala pH-värde och det uppstår en obalans i bakteriefloran. De infekterande bakterierna börjar, precis som svamparna, att frodas under biofilmen.
  • Hindrar  bakterier från att etableras och infektera underlivet.
  • Bryter ner biofilmen och återställer pH-värdet.
  • Tränger undan infektionen istället för att döda den.