Gedea Biotech får patent i USA för antibiotikafri behandling och förebyggande av bakteriell vaginos med pHyph

  •   Viktig expansion av patentskyddet till att även omfatta den största marknaden för vaginala bakterieinfektioner
  •    pHyph har visat överlägsen säkerhetsprofil, en grad av läkning i linje med antibiotika och en lägre återfallsfrekvens av infektionen

Lund, 18 april 2023. Gedea Biotech meddelade idag att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office (USPTO)) har beviljat företagets patentansökan 16/753,899 som täcker glukonsyraderivat för att förebygga och/eller behandla bakteriella infektioner. Patentnumret är US 11 612 584 och patentet kan upprätthållas till 2038. Det specifika derivatet Glucone-delta lactone (GDL) i pHyph™ är en väldokumenterad substans med låg risk att utveckla antimikrobiell resistens.

Gedea Biotech innehar dessutom beviljade patent inom samma patentfamilj i Singapore och Ukraina, samt beviljade patent för behandling av svampinfektioner i USA, Japan, Europa, Kina, Sydkorea, Australien, Mexiko, Ukraina, Israel, Chile, Hong Kong, Sydafrika och Singapore, och är i IPT-fas för patent på formulering av tabletten.

Återkommande vaginalinfektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen och kan orsakas av antingen bakterier eller svampar, även om bakteriell vaginos är den vanligaste vaginalinfektionen hos kvinnor i fertil ålder. Svårighetsgraden varierar från mild till komplicerad och kan leda till svårare tillstånd såsom djupa infektioner i bäckenet och ökad risk för prematur födsel. Tillståndet är ofta återkommande, särskilt efter behandling med antibiotika som kräver upprepad medicinering. Det nuvarande amerikanska patentet ger skydd för behandling och förebyggande av bakteriell vaginos med GDL.

Annette Säfholm, Gedea Biotechs VD kommenterar: "Det amerikanska patentet som täcker behandling och förebyggande av vaginala bakterieinfektioner med GDL (pHyph), stärker Gedeas position på en av de största marknaderna för behandling av dessa tillstånd. pHyph har potential att ersätta en betydande andel av den antibiotika som används för vaginalinfektioner idag."

 

Gedea Biotech har i två tidigare kliniska studier, varav den senaste var en placebokontrollerad studie med 152 patienter, utförda på flera kliniker i Storbritannien och Sverige, visat goda resultat för pHyph vid behandling av bakteriell vaginos. Graden av läkning låg i linje med antibiotikabehandlingar på marknaden men säkerhetsprofilen var klart bättre och återfallsfrekvens lägre.

 

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Telefon: +46 708 - 91 86 81

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ton Berkien, Styrelseordförande, Gedea Biotech

Telefon: +46 70- 791 49 54

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Om pHyph

Den vaginala tabletten, pHyph avser behandla bakteriell vaginos (BV) och förebygga återfall genom att gynna ett hälsosamt vaginalt mikrobiom, återställa vaginalt pH till den normala nivån, pH 4,0 - 4,5 och genom att bryta ner den biofilm som bildas vid bakteriell vaginos där de infektiösa bakterierna börjar frodas. Dessa mekanismer samverkar för att skapa en gynnsam miljö för den hälsosamma mikrofloran. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph är väldokumenterad och är sedan tidigare godkänd som livsmedelstillsats. Två kliniska fas 2-studier har visat en behandlingsgrad för BV i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svampinfektioner såsom antibiotika gör.

 

Om Gedea Biotech

Gedea Biotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar pHyph, en antibiotikafri produkt som avser både behandla och förebygga bakteriell vaginos. Vaginala infektioner drabbar mer än 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige. www.gedeabiotech.com.

 

 

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies