Gedea Biotech tilldelas 3 MSEK från SWElife och MedTech4Health för banbrytande, antibiotikafri behandling inom kvinnohälsa

Positiv påverkan på mikrobiomet kan vara nyckeln till att förhindra återfall av vulvovaginal infektion

Lund den 4 april 2023: Gedea Biotech meddelar idag att man har beviljats 3 miljoner kronor från SWElife och MedTech4Health i ett samarbetsprojekt tillsammans med Danderyds sjukhus, Huddinge sjukhus och Karolinska institutet, för att finansiera ytterligare en klinisk studie av pHyph, företagets antibiotikafria produkt för behandling av vulvovaginala svampinfektioner (candida, VVC).

Vaginala infektioner drabbar minst 400 miljoner kvinnor i världen årligen, men med nuvarande behandlingar är risken för återfall betydande, samtidigt som antimikrobiella resistensen ökar. pHyph har visat en behandlingsgrad för bakteriell vaginos i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svampinfektioner såsom antibiotika gör. Den nya studien omfattar 26 patienter med vaginal svampinfektion som rekryteras vid fyra kliniker i Sverige, kommer även att analysera behandlingens påverkan på vaginala mikrobiomet, vilket tros ha en viktig roll för hur pHyph behandlar och förebygger återfall av vaginala infektioner.  Resultat förväntas hösten 2023.

”Vi är mycket glada över att få det här bidraget från SWElife och MedTech4Health, en satsning som är särskilt välkommen med tanke på att kvinnors hälsa är ett försummat område.”, säger Annette Säfholm, VD för Gedea Biotech. ”Studien, som syftar till att bekräfta säkerheten och effekten av pHyph vid behandling av vulvovaginal candidiasis (VVC) fokuserar även på att analysera hur det vaginala mikrobiomet - som tros spela en nyckelroll för att förhindra återfall - påverkas av behandlingen”.

För mer information

För ytterligare information, vänligen kontakta: Annette Säfholm, VD Gedea Biotech

Telefon: +46 708 - 91 86 81

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Ton Berkien, Styrelseordförande, Gedea Biotech

Telefon: +46 70- 791 49 54

Email: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Om pHyph

Den vaginala tabletten, pHyph avser behandla bakteriell vaginos (BV) och förebygga återfall genom att gynna ett hälsosamt vaginalt mikrobiom, återställa vaginalt pH till den normala nivån, pH 4,0 - 4,5 och genom att bryta ner den biofilm som bildas vid bakteriell vaginos där de infektiösa bakterierna börjar frodas. Dessa mekanismer samverkar för att skapa en gynnsam miljö för den hälsosamma mikrofloran. Den naturligt förekommande aktiva ingrediensen GDA 001 i pHyph är väldokumenterad och är sedan tidigare godkänd som livsmedelstillsats. Två kliniska fas 2-studier har visat en behandlingsgrad för BV i linje med antibiotika på marknaden, med en överlägsen säkerhetsprofil och utan att orsaka sekundära svampinfektioner såsom antibiotika gör.

 

Om Gedea Biotech

Gedea Biotech är ett svenskt, innovativt företag inom kvinnohälsa som utvecklar pHyph, en antibiotikafri produkt som avser både behandla och förebygga bakteriell vaginos. Vaginala infektioner drabbar mer än 400 miljoner kvinnor varje år över hela världen och marknaden är värd över 1,5 miljarder dollar. Gedea Biotech grundades 2015 i Lund, Sverige. www.gedeabiotech.com.

 

Medtech4Health 

Medtech4Health arbetar för att fler medicintekniska idéer och lösningar ska implementeras i vården och komma till nytta för patienter. Tillsammans med vård och omsorg, akademi och näringsliv skapas värde för patienterna och en stärkt medicinteknisk industri. Medtech4Health finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsrådet för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.

www.medtech4health.se    

Swelife

Om Swelife – för ett konkurrenskraftigt life science-system i Sverige

Swelife stödjer samverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård med målet att stärka life science i Sverige och förbättra folkhälsan. Det är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av regeringen via innovationsmyndigheten Vinnova, Energimyndigheten och statligt forskningsråd för hållbar utveckling Formas samt av programmets deltagande parter.

www.swelife.se


kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies