Två omnämnanden och en artikel i tre publikationer under slutet av november

Resultaten från NEFERTITI-studien har fått stor uppmärksamhet sedan de först publicerades i ett pressmeddelande från den 11 oktober.

Under den sista veckan i november var det inte mindre än tre publikationer som nämnde Gedea och som spreds via bland andra Twitter och LinkedIn.

Först ut var Biose med en artikel om läkemedelslandskapet med inriktning på hälsofrågor inom kvinnohälsoområdet, som täckte bakteriell vaginos (BV), vulvovaginal candidiasis (candidainfektion, VVC), urinvägsinfektioner och hiv, och inkluderade även en sammanfattning av fakta om det vaginala mikrobiomet.

Bland de företag som nämndes, förutom Gedea var Ferring, Rebiotix och MyBiotics samarbetsprojekt om levande probiotika för behandling av BV.

Citat:

Gedea Biotech har som mål att utveckla "den första antibiotikafria behandlingen" för förebyggande av BV. Med hänvisning till det växande folkhälsohotet med antibiotikaresistens som en drivkraft, hoppas Gedeas BV-kandidat, pHyph, kunna möta ett otillfredsställt medicinskt behov. Gedea grundades 2015 och har genomfört flera studier för att validera sin produkt och kommer snart att påbörja en studie om VVC.”

Andra ut var CORDIS, en publikationsplattform för EU-finansierad forskning inom HORIZON20-programmet. NEFERTITI-projektet sammanfattades i en fullständig artikel inklusive de viktigaste resultaten som omfattade 90 % symtomminskning, 70 % frånvaro av symtom och minskad återfallsfrekvens. NEFERTITI-projektet med bidragsavtal ID: 878775 medfinansierades av Horizon20 med 2 991 774 €.

Tredje publikationen som omnämnde Gedea var Biostock, en svensk nyhets- och analystjänst som vänder sig till investerare och representanter inom Life science sektorn. Artikeln diskuterade den senaste tidens ökade uppmärksamhet för industrier inom kvinnohälsa efter att tidigare försummats. Riskkapital, s.k. venture capital-finansering för FemTech i USA har tredubblats från 600 MUSD 2015 till 1,9 miljarder USD år 2021. Dessutom skriver Biostock att även Sveriges regering har insett att det behövs göras större satsningar på kvinnosjukdomar och forskning om kvinnohälsa, vilket deklarerades i regeringsförklaringen i oktober.

I sitt omnämnande av Gedea som ”ett företag att hålla ögonen på”, adresserade Gedeas arbete för att minska överanvändning av antibiotika som leder till antimikrobiell resistens.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies