Gedea Biotech får patent i Europa för behandling av vaginala infektioner med pHyph

PRESSMEDDELANDE

Lund, Sverige, 25 oktober, 2021.

Patentskydd finns nu på två av världens största marknader, Europa och USA fram till 2037

Gedea Biotech, meddelade idag att Europeiska patentverket har beviljat bolaget ett patent som omfattar behandling av vaginala svampinfektioner med substansen glukono-δ-lakton (GDL). Patentet med nummer EP 3 439 633 gäller i 36 länder i Europa och kan upprätthållas fram till 6 april 2037. Gedea Biotech har tidigare meddelat att motsvarande patent är godkänt i USA. Båda patenten omfattar användning av GDL som ingår i pHyph och är en väldokumenterad substans med låg risk för resistensutveckling.

Det omfattande problemet med antimikrobiell resistens (AMR) vid vaginala svampinfektioner uppmärksammas ofta av gynekologer och experter inom folkhälsa. Candida albicans som är den vanligaste orsaken till vaginal svampinfektion är även en vanlig orsak till infektioner munnen hos patienter med nedsatt immunförsvar och i tarmsystem hos för tidigt födda barn. Enligt världshälsoorganisationen, WHO är antimikrobiell resistens ett av vår tid största hot mot global folkhälsa. (https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/antimicrobial-resistance).

Annette Säfholm, Gedea Biotechs VD kommenterar: "Det nu godkända Europeiska patentet är ett led i vår IP-strategi som innebär att vi skapar exklusivitet för våra produkter på alla viktiga marknader. I tidigare studier har Gedea dokumenterat kliniskt relevanta resultat med pHyph för behandling av bakteriell vaginos och en uppföljande, placebokontrollerad studie för att bekräfta dessa resultat genomförs för närvarande vid flera europeiska kliniker. En studie avseende vaginal svampinfektion har genomförts med lovande resultat och den kommer att följas upp med en större studie som startar under Q1, 2022. ”

Gedea Biotech har tidigare beviljats patent i USA, Eurasien (inklusive Ryssland) och Israel för behandling av vaginala svampinfektioner med GDL (pHyph). Vidare väntas motsvarande patent beviljas i Japan inom kort.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies