Gedea Biotech får patent i USA för pHyph, antibiotikafri behandling av vaginala infektioner

Lund, 31 augusti, 2021. Gedea Biotech, ett innovativt företag inom kvinnohälsa meddelade idag att United States Patent and Trademark Office (USPTO) har godkänt ett patent (US10,993,907) för behandling av svampinfektioner med glukono-δ-lakton (GDL). Patentet gäller till och med 2037.

Återkommande vaginala infektioner som är orsakade av bakterier eller svamp, drabbar minst 400 miljoner kvinnor årligen runt om i världen. Även om bakteriell vaginos är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i reproduktiv ålder, är svampinfektioner som orsakar obehag för drabbade patienter också vanliga. Svårighetsgraden varierar från mild till komplicerad och återkommande, vilket kräver förebyggande behandling. Det beviljade, aktuella patentet ger skydd för behandling av svampinfektion med glukono-δ-lakonton (GDL).

Annette Säfholm, Gedea Biotechs vd kommenterar: "Den amerikanska marknaden för behandling av vaginala infektioner är värd minst 300 miljoner dollar. Patentet som omfattar behandling och förebyggande av vaginala svampinfektioner med GDL (pHyph) stärker Gedeas position på en av de största marknaderna för behandling av dessa tillstånd. Vi tror att pHyph kommer att ersätta en betydande andel av antimikrobiell behandling som ges för vaginala infektioner idag."

Gedea Biotech har tidigare beviljats patent i Eurasien (inklusive Ryssland) för behandling av vaginala svampinfektioner med GDL (pHyph). En motsvarande patentansökan utvärderas för närvarande av Europeiska patentverket (EPO) och förväntas beviljas senare i år.

I tidigare kliniska studier har Gedea Biotech visat lovande resultat med pHyph för behandling av bakteriell vaginos. Dessutom genomförs för närvarande en bekräftande, placebokontrollerad studie på flera europeiska kliniker.

kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheeletorget 1
223 81 Lund
Sverige

Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81

Integritetspolicy | Policy för Cookies