Studier 2020

Studier

Studie i bakteriell vaginos:
Den kliniska studien i bakteriell vaginos genomfördes på två gynekologmottagningar i Skåne under 2019. Totalt inkluderades 24 patienter med bakteriell vaginos enligt Amselkriterier.3 Patienterna behandlades med pHyph dag 0, 2, 4 och 6. Om de inte var kliniskt friska vid uppföljningsbesöket dag 7 fortsatte behandlingen dag 7, 9, 11 och 13. Patienterna var i åldern 18–49 år och medianåldern 33 år.

Resultat:
82 % av patienterna var friska dag 7 (inga av Amselkriterierna flytning, clue cells eller positivt snifftest). I studien förekom inga SAE (serious adverse events) och inga oväntade AE (adverse events).

KOMMANDE

PÅGÅENDE

AVSLUTADE

 

 

Referens:

1. Vaginal candadainfektion diagnostiseras genom wet smear med kaliumhydroxid. 2. Bakteriell vaginos diagnostiseras enligt Amsel-kriterierna. 3. Referens saknas.