Medicinskt behov 2020

Bakteriell vaginos
– ett återkommande problem

Idag finns det inga läkemedel med dokumenterad effekt mot obalansen bland bakterierna i underlivet. Bakteriell vaginos behandlas främst med antibiotika, vilket endast är en kortsiktigt effektiv lösning. Det beror på att antibiotika dödar infektionen, men samtidigt förintar viktiga bakterier som skyddar den vaginala bakteriefloran. Ungefär hälften av alla som behandlats för bakteriell vaginos får därför tillbaka infektionen.

Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut antibiotikaresistens som ett av vår tids allra största hot mot global hälsa. En minskad användning av antibiotika är en av våra viktigaste omställningar inför framtiden. Det finns därför ett stort behov av hållbara behandlingsalternativ med motsvarande effekt, utan risk för resistens eller antibiotikarelaterade biverkningar.

Vaginala infektioner är både psykiskt och fysiskt påfrestande för den som drabbas. Symtomen vid bakteriell vaginos kan vara plågsamma; underlivet gör ont, svider och luktar illa. Infektionen riskerar därför att få stora negativa konsekvenser i vardagen, särskilt för den som har återupprepade besvär.


5–15 % av alla kvinnor har just nu en bakteriell vaginos
Antibiotikabehandling påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Det är vanligt med återkommande bakteriell vaginos 
 
Bakteriell vaginos drabbar främst kvinnor mellan 15–55 år och bara i Europa drabbas årligen cirka 15–45 miljoner kvinnor av infektionen. Behovet av en effektiv och lättillgänglig behandling är stor hos kvinnor världen över – och idag saknas en antibiotikafri behandling med kliniskt bevisad effekt på marknaden.