Gedea Biotech

Om oss

Gedea Biotech startades av ett tvärvetenskapligt team från Lunds universitet. Den breda kompetensen hos våra medarbetare utgör grunden för vår framgång. Just nu pågår kliniska studier och vi närmar oss en produktlansering. Allt pekar på att pHyph har potential att nå långt på en marknad med stort medicinskt behov.

Jämställdhet och hållbarhet är våra viktigaste ledord och genomsyrar allt vårt arbete. Vi strävar efter en värld där antibiotika aldrig används i onödan och gör vad vi kan för att hjälpa till att hämma resistensutvecklingen. Sedan starten 2015 har vi tacksamt tagit emot flera priser som gör oss ännu lite stoltare över det vi hittills har åstadkommit.


Se filmen om Gedea Biotech, teamet och våra mål

 


 

Annette Säfholm
Annette Säfholm
VD

Annette är fil. dr i medicin från Lunds universitet och har en magisterexamen i medicinsk biologi från Linköpings universitet. Hon har lång erfarenhet av projektledning och affärsutveckling inom både noterade och onoterade bolag samt från sjukvårdssektorn.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0) 708 - 91 86 81
Vi är Gedea
Eva Norell
Eva Norell
Marknadsansvarig

Eva är fil.mag från Linköpings universitet och har en bred erfarenhet av medical marketing och projektledning inom hälso- och sjukvårdssektorn. Hon har haft roller inom kommunikation, marknadsföring och försäljning på Pfizer, Sanofi, Studentlitteratur och inom Läkaresällskapet.

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+46 (0) 709 - 36 04 20

Mahnaz Basimfar
Mahnaz Basimfar
Global QA Director

Mahnaz har B.Sc. i kemi och 30 års erfarenhet av både läkemedel och medicinteknik. Mahnaz har verkat som QC/QA Director i flera företag och varit Auditleader vid inspektioner av flera externa läkemedels- och medicintekniska företag i Europa, Kina och USA. Inom Gedea ansvarar Mahnaz för genomförandet och uppbyggnaden av företagets kvalitetsledningssystem samt att leda företaget till registrering enligt kvalitetsstandarden ISO 13485 för medicinteknik.

ten Kornfält
Sten Kornfält
Klinisk projektledare

Sten har en apotekarexamen från Uppsala universitet. I positioner som bland annat klinisk prövningsledare och projektledare har han över 25 års erfarenhet från utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter.

Olov Sterner
Olov Sterner
Medgrundare, styrelseordförande

Olov är professor i organisk kemi vid Lunds Universitet. Han har stor erfarenhet av att starta och driva innovativa life science- företag. Olov är medgrundare till och styrelseordförande i De-NovaStella AB, styrelsemedlem i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science), Respiratorius AB, Gabather AB och Glactone AB.

Helena Strevens
Helena Strevens
Medgrundare, styrelsemedlem och medicinskt ansvarig

Helena är med.dr och överläkare i obstetrik och gynekologi. Som medicinskt ansvarig ansvarar hon för bland annat kliniska studier och frågor gällande produktens användning. Helena har mångårig erfarenhet av att i kliniskt arbete behandla svampinfektioner och dess komplikationer. Hon är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).

Sophie Manner
Sophie Manner
Medgrundare

Sophie har en doktorsexamen i organisk kemi och arbetar som forskare vid Lunds Universitet. Hon ansvarar för laboratorieundersökningar och formulering inom Gedea. Sophie är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).

Ulf Ellervik
Ulf Ellervik
Medgrundare, ansvarar för forskning, utveckling och patent

Ulf är professor i bioorganisk kemi vid Lunds Universitet samt grundare av och styrelsemedlem i företaget Molecular Knowledge AB. Han är även partner i PULS (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Science).

Björn Andersson
Björn Andersson
Styrelseledamot

Björn är civilingenjör, Industriell ekonomi, och har lång erfarenhet som entreprenör och affärsängel, (utsedd två gånger till "Årets Affärsängel" av Connect Syd). Han är styrelseledamot i flera mindre bolag liksom i Fast Track Capital AB som finansierar Bolagen i Fast Track Malmö.

Kerstin Valinder Strinnholm
Kerstin Valinder Strinnholm
Styrelseledamot

Kerstin är utbildad journalist från Journalisthögskolan vid Göteborgs Universitet. Hon har 30 års erfarenhet från ledande befattningar i internationella läkemedelsföretag som AstraZeneca och Nycomed/Takeda. Hon är verksam som affärsutvecklings-rådgivare samt som styrelseledamot i Camurus AB (publ), Corline Biomedical AB (publ), Immunicum AB (publ) och Klifo A/S.

Mats Persson
Mats Persson
Styrelsemedlem

Mats har över 30 års erfarenhet av marknadsföring och licensaffärer inom global läkemedelsindustri. Mats kommer närmast från Astellas Pharma, där han varit general manager för Norden och Baltikum under de senaste tio åren. Han har lång erfarenhet från ledande befattningar inom Novo Nordisk, Pharmacia Corporation och Ferring International.

Per Antonsson
Per Antonsson
Styrelsemedlem

Per är doktor i Medicinsk vetenskap och har en Kandidatexamen i analytisk kemi och biokemi från Lunds universitet. Som Investment manager på Almi Invest har Per lång erfarenhet av affärsutveckling och investeringar i start up-företag, företrädesvis inom life science. Han har haft flertal rollen inom läkemedels-och bioteknikföretag. Per är för närvarande styrelsemedlem i två andra start up-företag inom life science.

Stina Gestrelius
Stina Gestrelius
Styrelsemedlem

Stina är tekn. dr i tillämpad biokemi och har 40 års erfarenhet från forskning, utveckling, lednings- och styrelsearbete i skandinaviska life science-bolag. Som entreprenör har Stina arbetat med forskning, utveckling, tillverkning och regulatoriska frågor inom Biora AB. Stina har även varit vice VD för Medicon Valley Alliance och är styrelsemedlem i Hansa Medical AB (publ).

Utmärkelser och priser

Venture
Venture Cup
Game Changer Maj 2017

Venture
Venture Cup
Crowd Awards September 2017

Lunds Universitet
Future Innovation
Mars 2017

EIT Health Catapult third prizeEIT Health Catapult third prize and
The Public´s award 2018

pris horizon
Grant from Horizon 2020
SME Instruments 2019

pris horizon
Grant from Horizon 2020
Fast Track to Innovation 2020