Medicinskt behov

Medicinskt behov

Alla människor har mikroorganismer i och på våra kroppar, det är naturligt och mikrofloran är en del av vår hälsa. Den vaginala mikrofloran består av bakterier som skyddar kroppen mot infektioner. En obalans bland bakterierna leder i vissa fall till bakteriell vaginos som kan ge jobbiga besvär för patienten. Bakteriell vaginos är en infektion och behandlas vanligtvis med antibiotika. Antibiotika är effektivt men tar bort även en del av de skyddande bakterierna i den vaginala bakteriefloran. Ungefär 30% av dem som behandlats för bakteriell vaginos får tillbaka infektionen inom 3 månader och ännu fler inom ett år. pHyph har en unik verkningsmekanism som förväntas bota bakteriell vaginos och förebygga nya infektioner.
 
Omställning för framtiden
Världshälsoorganisationen (WHO) pekar ut antibiotikaresistens som ett av vår tids allra största hot mot global hälsa. Det är viktigt att ställa om behandling så att användningen av antibiotika minskar. pHyph förväntas vara ett hållbart behandlingsalternativ med lika bra effekt som antibiotika med lägre risk för resistens och antibiotikarelaterade biverkningar. 


5–15 % av alla kvinnor har just nu en bakteriell vaginos
Antibiotikabehandling påverkar den vaginala bakteriefloran
 
Det är vanligt med återkommande bakteriell vaginos 
 
Bakteriell vaginos
Idag behandlas bakteriell vaginos med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären.

pHyph återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5).

 

 

Symtomen vid vaginala infektioner är plågsamma för den som drabbas. Underlivet gör ont, kliar intensivt och luktar illa. Problem i underlivet kan påverka vardagen i stor utsträckning – särskilt för patienter med återkommande besvär.
 
Bakteriell vaginos Idag behandlas bakteriell vaginos med antibiotika – en behandling som botar infektionen men riskerar att störa den naturliga bakteriefloran och återupprepa besvären.

pHyph återställer den hälsosamma bakteriefloran i underlivet genom att sänka pH-värdet till sin naturliga nivå (pH 4,5). 
Referens: 1. Ferris, Daron G. Over-the-counter Antifungal Drug Misuse Associated With Patient-Diagnosed Vulvovaginal Candidiasis. The American College of Obstetrics and Gynecologists: vol 99 no 3, 2002