en
pHyph har en verifierad pH-sänkande effekt. Sambandet mellan pH-sänkning och god effekt på bakteriell vaginos är etablerat och välkänt.
kartaGedea Biotech AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
223 81 Lund
Sverige
Annette Säfholm, VD
annette.safholm@gedeabiotech.com
+46 (0) 708 - 91 86 81
nyhetsbrev

EuropeThis project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme