Användarvillkor

Vi kan komma att hantera följande personuppgifter om dig i egenskap av kontaktperson för kund, leverantör eller samarbetspartner: kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress), titel och företag.

Vi bearbetar dina personuppgifter i syfte att administrera kontakten med den kund, leverantör eller samarbetspartner som du representerar. Det inkluderar kommunikation angående leveranser, betalningar, överenskommelser och marknadsföring av våra produkter till dig.

Om du anmäler dig till en klinisk studie sparar vi uppgifter om namn och telefonnummer för att kunna vidarebfordra dessa till berörd klinik. Vi hanterar inga personliga uppgifter om hälsa eller behandling.

Dina personuppgifter lagras hos oss så länge som det krävs i lag eller längre om det är nödvändigt för att administrera en kontakt eller lösa en tvist som uppstått på grund av att avtalsförhållandet upphört mellan oss och den organisation som du representerar. Personuppgifter som används för marknadsföring kan komma att lagras tills du invänder mot sådan bearbetning.